Miten olisi – voisiko presidentti Martti Ahtisaari lähteä etsimään kompromissia Sri Lankan singhaleesien ja tamilien välille?

Miten olisi – voisiko presidentti Martti Ahtisaari lähteä etsimään kompromissia Sri Lankan singhaleesien ja tamilien välille?

Sri Lankka, entinen Ceylon, voisi rauhoittua jos singhaleesien ja tamilien sekä erityisesti tamilitiikerien välille löytyisi kompromissi.

EU:n terrorismin torjuntaan liittyvää väitöskirjaa valmistelevan filosofian lisensiaatti Pasi Päivisen mukaan osapuolten välinen väkivallan kierre on mahdollista saada ratkeamaan vain kompromissilla.

Singhaleesien tulisi luovuttaa huomattava määrä päätösvaltaa tamileille, ja tamilien puolestaan tulisi tinkiä tavoitteestaan eli täydellisestä itsenäisyydestä.

Yksi suurimmista haasteista Päivisen mielestä olisi, että tamilit pidättäytyisivät terrorismista ja lakkauttaisivat tamilitiikerit.

Sri Lankan kahtiajakautuminen ja kompromissin etsiminen osapuolten kesken olisi kuin luotu presidentti Martti Ahtisaaren taidoille.

Presidentti Ahtisaaren perustamalla kriisinhallintajärjestöllä Crisis Management Initiativella on maailman kriisien kanssa töitä yllin kyllin – miten jaksanee yritys sovitella shiiojen ja sunnien välejä – mutta entä Sri Lankan tapaus vielä lisää?

Sri Lankan väestöstä enemmistö on singhaleeseja, jotka ovat pitäneet hallussaan tärkeimpiä yhteiskunnallisia tehtäviä ja ovat toimineet tamilien mielestä vain singhaleesiväestön eduksi.

Tamilit korostavat erottuvansa selkeästi singhaleeseista. He painottavat olevansa etnisen alkuperänsä, kielensä, uskontonsa, historiansa, kulttuurinsa, perinteidensä ja tapojensa vuoksi oma kansa, jonka koti on Ceylonin saarella.

Ceylonin itsenäistyttyä Britannian siirtomaavallasta 1948 voimassa olevan perustuslain tuli koskea jokaista saaren asukasta. Tamilien mielestä perustuslakia tasa-arvosta ei kuitenkaan noudateta, ja he katsovat olevansa eriarvoisessa asemassa singhaleeseihin nähden.

Päivisen artikkeli ”Väkivaltaisuudet voimistuvat Sri Lankassa” on Kalevan alakerta-artikkelina tänään 6.2.2008.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.