Browsed by
Kuukausi: maaliskuu 2009

Missä vietit elämäsi loppuvuodet keisari Aleksanteri I? – Marie-Pierre Reyn uusi teos Suomen valtion perustajasta ansaitsisi tulla suomennetuksi

Missä vietit elämäsi loppuvuodet keisari Aleksanteri I? – Marie-Pierre Reyn uusi teos Suomen valtion perustajasta ansaitsisi tulla suomennetuksi

Venäjän keisarin Aleksanteri I elämän loppuaikojen vaiheet eivät ole lopullisesti tiedossa. Hän kuoli Mustanmeren Taganrogissa 1. päivä joulukuuta 1825, mutta hänen Pietariin tuotu arkkunsa oli tyhjä. Hän oli syntynyt 1777. Sorbonnen Venäjän historian professori Marie-Pierre Rey on kirjoittanut 600-sivuisen teoksen keisari Aleksanteri I hallitsijakaudesta ja elämästä. Teoksen sunnuntain (29.3.2009) Helsingin Sanomissa esitellyt Matti Klinge sanoo Reyn kirjan tarjoavan uutta näkemystä. Esittelyn ja arvioinnin otsikko on ”Suuren keisarin surullinen elämä”. Aleksanterin ja hänen edeltäjiensä sekä seuraajansa aikana hallitsijan vastavoimia edusti ennen…

Read More Read More

”Maanviljelijä ei kouluja tarvitse” ajattelu elää edelleen – virtuaalinen maa- ja metsätalouskoulutus voisivat olla Suomen brändi kotona ja maailmalla

”Maanviljelijä ei kouluja tarvitse” ajattelu elää edelleen – virtuaalinen maa- ja metsätalouskoulutus voisivat olla Suomen brändi kotona ja maailmalla

Pelkän lehtiesittelyn perusteella näyttäisi siltä, ettei edes Maaseudun tulevaisuus-teoksessa käsitellä koulutuksen merkitystä maa- ja metsätalousammateissa eikä yleensä luonnonvara-alalla. Tämä päättely syntyy lukiessa Jyväskylän yliopiston maaseutututkijoiden Tuomas Kuhmosen ja Hannu Niittykankaan kirjoittaman teoksen esittelyä. Teosta esitelleen artikkelin on kirjoittanut Oulun yliopiston maaseutututkimuksen professori Toivo Muilu (Raahen Seutu 25.11.2008). Voisiko siis olettaa, että ”maanviljelijä ei kouluja tarvitse” ajattelu elää edelleen? Mikäli näin on, teos noudattelee juuri sitä ajattelutapaa, mistä Oulun ylipiston vuonna 2000 julkaisema Eino Siuruaisen ja Erkki Pulliaisen ”Mitä tehdä Pohjois-Suomella?”…

Read More Read More

ME ALEXANDER I., Jumalan Armosta, Kejsari ja Itsewaldias yli koko Ryssänmaan etc. etc. etc. Suuri Ruhtinas Suomen maasa etc. etc.

ME ALEXANDER I., Jumalan Armosta, Kejsari ja Itsewaldias yli koko Ryssänmaan etc. etc. etc. Suuri Ruhtinas Suomen maasa etc. etc.

Venäjän keisarin Aleksanteri I:n hallitsijavakuutus Porvoon valtiopäivillä 27. maaliskuuta 1809 ME ALEXANDER I., Jumalan Armosta, Kejsari ja Itsewaldias yli koko Ryssänmaan etc. etc. etc. Suuri Ruhtinas Suomen maasa etc. etc. Teemme tiettäwäxi: Että sitte kuin ME Sen Korkeimman edeskatsomisesta olem- ma ottanet Suuren Ruhtinan maan Suomen hallituxemme ala, olemma ME tämän kautta tahtoneet wahvistaa ja kiinittää Maasa olevan Christillisen Opin ja perustus- lait niin myös niitä wapauxia ja oikeuxia, kuin kukin Sääty nimitetysä Suuresa Ruh- tinan maasa erinomattain, ja kaikki…

Read More Read More

Ekoklusterista keskusteleminen on kaiken aikaa ajankohtaista

Ekoklusterista keskusteleminen on kaiken aikaa ajankohtaista

Risto Isomäen esittelemistä vaihtoehtoisista energialähteistä ja tuotannon muodoista tulisi keskustella riippumatta siitä, mitä mieltä ollaan ydinvoimasta. Onko Raahessa tuotu esiin mitään luennon sisältämistä innovaatioista? Erityisesti päättäjien eli laajan luottamushenkilöverkoston tulisi tuoda aihepiiristä esiin kaikki mahdolliset näkökulmat ja näkemykset. Tällaiseen keskusteluun ei Raahessa kuitenkaan näytä olevan osaamista, ja onko edes halukkuutta? Vuoden takaisen Isomäen luennon järjesti Raahen Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja ja nykyisen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pyry-Pekka Suonsivu. Keskustalaisia kuuntelijoita tilaisuudessa oli vain muutamia. Kuitenkin juuri keskustalaisen ajattelutavan tulisi olla etujoukoissa etsimässä vaihtoehtoisia…

Read More Read More

Miten Raahen seutu voisi omalta osaltaan torjua ilmaston lämpenemistä – tavalla joka samalla luo seudulle halutun määrän uusia työpaikkoja? – Risto Isomäen luennon IV osa

Miten Raahen seutu voisi omalta osaltaan torjua ilmaston lämpenemistä – tavalla joka samalla luo seudulle halutun määrän uusia työpaikkoja? – Risto Isomäen luennon IV osa

Tietokirjailija Risto Isomäki Raahen Raahe-salissa 27. maaliskuuta 2008. IV osa Ekoklusteri vai ydinjäteklusteri? Teollisuustuotanto on usein kaikkein kannattavinta ja kilpailukykyisintä silloin, kun muutama osittain erillinen tuotannonala ikään kuin täydentää toisiaan ja muodostaa niin sanotun klusterin. Suomeen on kuulutettu myös suurta ekoklusteria vanhojen vientiyritysten rinnalle. Sellaista ei vielä ole, oikein kunnolla, päässyt syntymään, mutta Raahen seudulle sellainen saattaisi syntyä, ehkä suuremmalla todennäköisyydellä kuin minnekään muualle Suomeen. Raahen seutu on niin sanotusti strategisella paikalla erityisesti Kuolan niemimaan tuulipuistohankkeiden ja niihin liittyvien tuulimyllynjalkojen,…

Read More Read More

Menneen talven lumia – kirkon tulisi kyetä kertomaan, miten luominen voidaan ymmärtää kun modernin evoluutioteorian tulokset otetaan vakavasti

Menneen talven lumia – kirkon tulisi kyetä kertomaan, miten luominen voidaan ymmärtää kun modernin evoluutioteorian tulokset otetaan vakavasti

Jo lukion psykologiasta on opittu, ettei puhdasta havaintoa ole olemassa. Ihmisen maailmankuva ja –katsomus sekä yleensä koko hänen tietoinen tai tiedostamaton muistivarastonsa sekä kokemusmaailmansa suuntaavat jo tarkkaavaisuutta ja havaintoja, jotka nekin ilmenevät tiettyjen hahmotusperiaatteiden mukaisesti. Tieteelliset tutkimuskohteet ja niihin johtaneet kysymykset määräytyvät näillä periaatteilla. Niin sanottua puhdasta tiedettä ei ole olemassa. Älykkään suunnittelun edustajana nähdyn Tapio Puolimatkan argumentointi tietoteorian suuren murroksen puolesta ikään kuin se olisi aivan uusi käänne tieteen piirissä vaikuttaakin menneen talven lumilta (Kaleva 21.3.2009). Puolimatkalla on tosin…

Read More Read More

Rasismin vastaisen viikon tulee tarkoittaa myös uskonnollisen vakaumuksen kunnioittamista – esivallan tehtävä on suojella heikkoa ja arvokasta

Rasismin vastaisen viikon tulee tarkoittaa myös uskonnollisen vakaumuksen kunnioittamista – esivallan tehtävä on suojella heikkoa ja arvokasta

Meneillään oleva rasismin vastainen viikko on ollut keskustelua lähinnä Suomeen muuttaneiden ulkomaalaisten kohtaamisesta. Rasismin vastaisuutta on myös uskonnollisen vakaumuksen kunnioittaminen. Siihen Suomessa velvoittaa perustuslakikin, joka yksiselitteisesti toteaa, että jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Suomen perustuslain uskonnon ja omantunnonvapautta koskeva pykälä (11 §) jatkaa: ”Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.” Jälleen kiihtyneet hyökkäykset vanhoillislestadiolaisuutta vastaan ihmetyttävät….

Read More Read More

Charles Darwinin havaintoja orjien kohtelusta

Charles Darwinin havaintoja orjien kohtelusta

Charles Robert Darwin (1809 – 1882) on kertonut matkapäiväkirjassaan ”Beaglen matka” myös ihmisiä koskevista havainnoistaan. Näissä havainnoissa näyttäytyy ihminen pahuudessaan, voitontavoittelussaan ja itsekkyydessään. Darwinin matkapäiväkirja ”The Voyage of the Beagle” on nyt ensimmäistä kertaa käännetty suomeksi. Suomennos perustuu alkuteoksen toiseen painokseen vuodelta 1845. Viisi vuotta kestäneen maailmanympärysmatkan alkumatkan ensimmäisiin kuvauksiin kuuluu Rio de Janeiro, jonka alueella Darwin oli 4. 4. – 5.7 1832 välisenä aikana. 8. huhtikuuta.”Puolen päivän aikaan tulimme perille Ithacaiaan. Tämä pieni kylä sijaitsee tasamaalla. Keskellä sijaitsevaa taloa…

Read More Read More