Eläköön, eläköön, eläköön! – Kauan eläköön kansalaisvaikuttaminen!

Eläköön, eläköön, eläköön! – Kauan eläköön kansalaisvaikuttaminen!

Nettilehti Sermonesin esittämä Raahen Ruonanojan kauneuskanava- ja ympäristöhanke etenee.

Asia on tähän mennessä saanut kaksi myönteistä päätöstä Raahen kaupunginhallituksessa oltuaan välillä teknisen lautakunnan valmisteltavana.

Toisen käsittelynsä päätöksenä Raahen kaupunginhallitus hyväksyi teknisen palvelukeskuksen asian valmistelun, jossa todetaan seuraavasti: ”Mikäli Raahen Ruonanojan kauneuskanava- ja ympäristöhanketta halutaan kehittää ja rakentaa kanavamaisena vesistörakenteena ja lisätä sinne kuntalaisia palvelevia virkistysrakenteita, tulee tekninen palvelukeskus esittämään teknisen lautakunnan päätöksellä hankkeelle suunnitteluun ja toteutukseen määrärahaa ensi vuoden talousarviossa 2009”.

Merkittävää on myös nopeus, jolla marraskuun 5. päivänä 2007 päivätty Nettilehti Sermonesin – omistajansa nimissä lähtenyt kuntalaisaloite – esitys on kaupungin hallinnossa ja palvelussa käsitelty.

Raahen Ruonanojan ympäristöä on tähän mennessä kunnostettu muun muassa Uimahallintien ja Pajuniityntien risteyksen kohdalla ns. Halpa-Hallin ympäristössä, josta Nettilehti Sermonesin valokuvat ovat kirjoituksessa ”Tehdään Raaheen toinen kauneuskanava – käynnistetään suuri ympäristöhanke!” (5.11.2007).

Kuntalaisaloite on käynnistänyt todellisen kulttuurihankkeen.

Siis eläköön, eläköön, eläköön! – Kauan eläköön kansalaisvaikuttaminen!

Toisen suuren kulttuurihankkeen Nettilehti Sermones on tehnyt kirjoituksessaan ”Raahessa olisi kaksikin kansalliseksi kaupunkipuistoksi sopivaa aloitetta” (19.2.2008). Esitys on lähtenyt eteenpäin samoin lehden omistajan kuntalaisaloitteena.

Toivottavasti kumpaankin hankkeeseen innostuvat myös Raahen vapaaehtoisjärjestöt.

Kaupunginrannan asemakaavaehdotuksen ja meren väliin jäävän alueen voisi suunnitella todelliseksi kulttuurikaupunkipuistoksi, johon uusi kaavoitettu alue liittyisi saumattomasti, sen puolestaan liittyessä saumattomasti ydinkeskustaan.

PS.

Kolmas suuri kulttuurihanke näyttää myös muotoutuvan. Se on Raahen koulutuksen järjestäminen, jossa on nyt lähdetty siihen suuntaan, jota Nettilehti Sermones hahmotteli kirjoituksessaan ”Raahe Seminarium – briljantti verkko” (16.5.2007).

Tuossa artikkelissaan Nettilehti Sermones totesi, että Raahessa koulutuksen ja tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen merkitsisi ennakkoluulotonta oman koulutuskonsortion, yhteistyömuodon, etsimistä.

Lehti hahmotteli artikkelissaan, että ”Raahen koulutuskonsortio yhteistyömuotona olisi briljantti verkko”.

Artikkelissa uskottiin löytyvän yhteistyömalli, jossa voisivat olla mukana niin Raahen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus kuin säätiöpohjalla toimiva yksityinenkin koulutus, jota Raahessa edustaa Raahen porvari- ja kauppakoulu. ”Kansainvälisistä korkeakoulujen konsortioiden ja federaatioiden taustaselvityksistä voisi löytyä malleja, jotka tyydyttäisivät myös näitä koulutuksen järjestäjiä Raahessa. Federaation vahvuutena on joustavuus ja alhaalta ohjautuvuus”.

Raahen kaupunginjohtaja Kari Karjalainen korosti pari kuukautta sitten, helmikuun 28. päivänä, Raahen Kauppakamarin sekä kehittämiskeskuksen järjestämässä ammatillisen koulutuksen seminaarissa, että Raahen on saatava johtaa Raahea koskevaa prosessia myös ammatillisen koulutuksen järjestämisessä.

Kaupunginjohtajan johdolla ammatillisen koulutuksen järjestämisen prosessi on tuottanut eilen keskiviikkona julkistetun esityksen, jossa koulutuksen järjestäjänä toimisi osakeyhtiö.

Osakeyhtiön perustaisivat ammatillisen koulutuksen Raahen ja Siika-Pyhäjokialueen kuntayhtymät. Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä voisi olla osakeyhtiössä osakkaana tai sen kanssa tehtäisiin erillisiä koulutussopimuksia kuten myös Oulun seudun ammatillisen koulutuskuntayhtymän kanssa.

Kaupunginjohtaja Karjalaisen työkaluna Raahen omistajuuden ja sanavallan turvaamisessa on ollut Oulun kauppakamarin alaisena toimiva Raahen kauppakamariosasto.

Kauppakamariosaston esittämän koulutuskonsortion nimeksi on esitetty Rannikko-Pohjanmaan Koulutus Oy.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.