Maatalousyrittäjien kouluttautumisesta on käynnistettävä suuri sivistyskeskustelu!

Maatalousyrittäjien kouluttautumisesta on käynnistettävä suuri sivistyskeskustelu!

Nettilehti Sermones julkaisee kokonaan tilaston, jonka antamia tietoja maatalousyrittäjien kouluttautumisesta on lehden aikaisemmissa artikkeleissa ”Maanviljelijöiden kouluttautumistilastot ovat surkeaa luettavaa” (13.6.2007) ja ”Maatalousyrittäjien koulutuksesta tulisi käynnistää suuri sivistyskeskustelu – eiköhän jo riitä maanviljelijöiden pitäminen instrumentarium vocalena ja maajussi-nimisinä hupikaluina” (25.3.2008).

Tilasto on yli vuoden takainen eli vuoden 2007 tammikuulta, mutta tilanne ei liene vuodessa ratkaisevasti muuttunut.

Nivala-Haapajärven seutukuntaan kuuluvat Nivala, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi ja Kärsämäki.

Teknisten ongelmien takia tilaston lukeminen on vaikeahkoa, mutta mainituissa artikkeleissa luvut ovat selkeästi.

NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN MAATILATUTKIMUS

Vastausprosentit olivat kunnittain: Haapajärvi 29,6, Kärsämäki 36,5, Nivala 35,8, Pyhäjärvi 37,9 ja Reisjärvi 38,4. Haapajärven muita matalampaan vastausprosenttiin saattoi vaikuttaa mm. se, että Haapajärvellä on enemmän sivutoimisia viljelijöitä kuin muissa seutukunnan kunnissa.

Kyselyn taustatietokysymyksissä tiedusteltiin vastaajan (ensisijaisen viljelijän) ikää ja koulutusta. Vastaajaa pyydettiin ilmoittamaan, oliko hänen loppututkintonsa kouluasteen ammattitutkinto, opistoasteen ammattitutkinto, ammattikorkeakoulututkinto vai yliopisto- tai muu korkeakoulututkinto. Mikäli vastaajalla ei ollut varsinaista loppututkintoa, hän saattoi myös ilmoittaa käyneensä tutkintoon johtamattomia ammattikursseja tai että hän oli oppinut viljelijän ammattinsa käytännön työkokemuksen kautta. Monet vastaajat kertoivat suorittaneensa joko useamman kuin yhden tutkinnon tai ammattikursseja tutkintonsa lisäksi. Näissä tapauksissa tuloksiin on otettu huomioon vastaajan suorittama korkein tutkinto.

Seuraavissa taulukoissa on esitetty ensin kunnittain ja lopuksi seutukunnallisena yhteenvetona vastaajien suorittamien tutkintojen määriä ikäryhmittäin. Alle 30-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden vastauksia ei ole mukana, sillä näiden ryhmien vastaajien määrä oli joka kunnassa sangen pieni.

Haapajärvi
Vastaajan Vastaajien suorittamat tutkinnot / % ikäryhmästä

Ikä Osuus vastaajista % Käytännön työkokemus Ammattikurssi tai -kursseja Koulu-asteen ammattitutkinto Opistoasteen ammattitutkinto Ammattikorkeakoulu Yliopisto / korkeakoulu Ilman tutkintoa olevien osuus % 1
30 – 39 24 33 22 33 6 6 55
40 – 49 31 30 9 39 22 39
50 – 54 18 54 30 8 8 54
55 – 59 14 50 10 20 10 10 60
60 – 64 9 58 14 14 14 72
1 Käytännön työkokemus + ammattikurssin / -kursseja suorittaneet yhteensä.

Kärsämäki
Vastaajan Vastaajien suorittamat tutkinnot / % ikäryhmästä

Ikä Osuus vastaajista % Käytännön työkokemus Ammattikurssi tai -kursseja Koulu-asteen ammattitutkinto Opistoasteen ammattitutkinto Ammattikorkeakoulu Yliopisto / korkeakoulu Ilman tutkintoa olevien osuus % 1
30 – 39 19 40 40 20 0
40 – 49 39 19 67 14 19
50 – 54 9 40 40 20 80
55 – 59 17 67 11 22 78
60 – 64 11 67 33 100
1 Käytännön työkokemus + ammattikurssin / -kursseja suorittaneet yhteensä.

Nivala
Vastaajan Vastaajien suorittamat tutkinnot / % ikäryhmästä

Ikä Osuus vastaajista % Käytännön työkokemus Ammattikurssi tai -kursseja Koulu-asteen ammattitutkinto Opistoasteen ammattitutkinto Ammattikorkeakoulu Yliopisto / korkeakoulu Ilman tutkintoa olevien osuus % 1
30 – 39 19 6 16 47 13 9 9 22
40 – 49 27 25 5 48 18 2 2 30
50 – 54 18 27 13 47 10 3 40
55 – 59 14 38 38 24 76
60 – 64 10 50 19 19 12 69
1 Käytännön työkokemus + ammattikurssin / -kursseja suorittaneet yhteensä.

Pyhäjärvi
Vastaajan Vastaajien suorittamat tutkinnot / % ikäryhmästä

Ikä Osuus vastaajista % Käytännön työkokemus Ammattikurssi tai -kursseja Koulu-asteen ammattitutkinto Opistoasteen ammattitutkinto Ammattikorkeakoulu Yliopisto / korkeakoulu Ilman tutkintoa olevien osuus % 1
30 – 39 14 22 22 56 44
40 – 49 32 14 19 53 14 33
50 – 54 17 18 37 27 9 9 55
55 – 59 24 31 31 38 62
60 – 64 6 50 25 25 50
1 Käytännön työkokemus + ammattikurssin / -kursseja suorittaneet yhteensä.

Reisjärvi
Vastaajan Vastaajien suorittamat tutkinnot / % ikäryhmästä

Ikä Osuus vastaajista % Käytännön työkokemus Ammattikurssi tai -kursseja Koulu-asteen ammattitutkinto Opistoasteen ammattitutkinto Ammattikorkeakoulu Yliopisto / korkeakoulu Ilman tutkintoa olevien osuus % 1
30 – 39 29 16 5 53 16 5 5 21
40 – 49 30 35 5 45 10 5 40
50 – 54 18 41 25 17 17 66
55 – 59 8 60 20 20 80
60 – 64 5 33 67 100
1 Käytännön työkokemus + ammattikurssin / -kursseja suorittaneet yhteensä.

Seutukunta
Vastaajan Vastaajien suorittamat tutkinnot / % ikäryhmästä

Ikä Osuus vastaajista % Käytännön työkokemus Ammattikurssi tai -kursseja Koulu-asteen ammattitutkinto Opistoasteen ammattitutkinto Ammattikorkeakoulu Yliopisto / korkeakoulu Ilman tutkintoa olevien osuus % 1
30 – 39 21 14 14 45 14 7 6 28
40 – 49 30 22 10 50 16 1 1 32
50 – 54 17 34 18 34 10 1 3 52
55 – 59 15 44 27 25 2 2 71
60 – 64 8 53 22 14 8 3 75
1 Käytännön työkokemus + ammattikurssin / -kursseja suorittaneet yhteensä.

Loppututkinnon suorittaneilta kysyttiin myös, onko heidän koulutuksensa maatalousalalta? Tulokset olivat seuraavat:
Kyllä / % Ei / % Ei ilmoittanut / %
Haapajärvi 36 38 26
Kärsämäki 52 29 19
Nivala 47 30 23
Pyhäjärvi 54 19 27
Reisjärvi 55 14 31

Tuloksista huomaa heti, että kaikissa ikäryhmissä on varsin paljon vastaajia, jotka eivät ole suorittaneet loppututkintoa miltään kouluasteelta (peruskoulu poislukien). Ikäluokittain tutkintoa suorittamattomien määrä vaihteli noin 20 % aina 100 % asti. Vanhempien ikäluokkien kohdalla tulokset eivät tulleet yllätyksenä. Heillä ei monesti ole ollut mahdollisuutta käydä koulua tai sen käyntiä ei ole katsottu tarpeelliseksi tilanteessa, jossa on jääty viljelemään kotitilaa.

Sen sijaan ikäryhmien 30–39 ja 40–49 kouluttamattomuus on merkillepantavaa. Seutukunnallisestikin näistä ikäluokista on loppututkintoa vailla 28 ja 32 %. Haapajärvellä peräti 55 % vastanneista 30–39-vuotiaista ei ole loppututkintoa miltään kouluasteelta peruskoulun jälkeen.

Erityisesti Pyhäjärven ja Nivalan luvuissa näkyy, että molemmilla paikkakunnilla on ollut ammattioppilaitos jo pitkään. Nivalassa 30–54-vuotiaista lähes puolet ikäryhmästä on suorittanut kouluasteen ammattitutkinnon, Pyhäjärvellä 30–49-vuotiaista yli puolet. Korkeakoulututkintoja on koko seutukunnan alueella sen sijaan vähän. Ikäryhmittäin vain 1–7 % vastaajista on korkeakoulututkinto.

Lisäksi näyttää siltä, että varsin monen vastaajan loppututkinto on joltain muulta alalta kuin luonnonvara- tai maatalousalalta. Mitä nuo muut alat ovat, sitä ei tutkimuksessa selvitetty. Huomattava on myös, että moni vastaaja ei ilmoittanut sitä, onko heidän tutkintonsa maatalousalalta vai ei.

Nettilehti Sermones julkaisee kokonaan tilaston, jonka antamia tietoja maatalousyrittäjien kouluttautumisesta on lehden aikaisemmissa artikkeleissa ”Maanviljelijöiden kouluttautumistilastot ovat surkeaa luettavaa” (13.6.2007) ja ”Maatalousyrittäjien koulutuksesta tulisi käynnistää suuri sivistyskeskustelu – eiköhän jo riitä maanviljelijöiden pitäminen instrumentarium vocalena ja maajussi-nimisinä hupikaluina” (25.3.2008).

Tilasto on yli vuoden takainen eli vuoden 2007 tammikuulta, mutta tilanne ei liene vuodessa ratkaisevasti muuttunut.

Nivala-Haapajärven seutukuntaan kuuluvat Nivala, Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi ja Kärsämäki.

Teknisten ongelmien takia tilaston lukeminen on vaikeahkoa, mutta mainituissa artikkeleissa luvut ovat selkeästi.

NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN MAATILATUTKIMUS

Vastausprosentit olivat kunnittain: Haapajärvi 29,6, Kärsämäki 36,5, Nivala 35,8, Pyhäjärvi 37,9 ja Reisjärvi 38,4. Haapajärven muita matalampaan vastausprosenttiin saattoi vaikuttaa mm. se, että Haapajärvellä on enemmän sivutoimisia viljelijöitä kuin muissa seutukunnan kunnissa.

Kyselyn taustatietokysymyksissä tiedusteltiin vastaajan (ensisijaisen viljelijän) ikää ja koulutusta. Vastaajaa pyydettiin ilmoittamaan, oliko hänen loppututkintonsa kouluasteen ammattitutkinto, opistoasteen ammattitutkinto, ammattikorkeakoulututkinto vai yliopisto- tai muu korkeakoulututkinto. Mikäli vastaajalla ei ollut varsinaista loppututkintoa, hän saattoi myös ilmoittaa käyneensä tutkintoon johtamattomia ammattikursseja tai että hän oli oppinut viljelijän ammattinsa käytännön työkokemuksen kautta. Monet vastaajat kertoivat suorittaneensa joko useamman kuin yhden tutkinnon tai ammattikursseja tutkintonsa lisäksi. Näissä tapauksissa tuloksiin on otettu huomioon vastaajan suorittama korkein tutkinto.

Seuraavissa taulukoissa on esitetty ensin kunnittain ja lopuksi seutukunnallisena yhteenvetona vastaajien suorittamien tutkintojen määriä ikäryhmittäin. Alle 30-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden vastauksia ei ole mukana, sillä näiden ryhmien vastaajien määrä oli joka kunnassa sangen pieni.

Haapajärvi
Vastaajan Vastaajien suorittamat tutkinnot / % ikäryhmästä

Ikä Osuus vastaajista % Käytännön työkokemus Ammattikurssi tai -kursseja Koulu-asteen ammattitutkinto Opistoasteen ammattitutkinto Ammattikorkeakoulu Yliopisto / korkeakoulu Ilman tutkintoa olevien osuus % 1
30 – 39 24 33 22 33 6 6 55
40 – 49 31 30 9 39 22 39
50 – 54 18 54 30 8 8 54
55 – 59 14 50 10 20 10 10 60
60 – 64 9 58 14 14 14 72
1 Käytännön työkokemus + ammattikurssin / -kursseja suorittaneet yhteensä.

Kärsämäki
Vastaajan Vastaajien suorittamat tutkinnot / % ikäryhmästä

Ikä Osuus vastaajista % Käytännön työkokemus Ammattikurssi tai -kursseja Koulu-asteen ammattitutkinto Opistoasteen ammattitutkinto Ammattikorkeakoulu Yliopisto / korkeakoulu Ilman tutkintoa olevien osuus % 1
30 – 39 19 40 40 20 0
40 – 49 39 19 67 14 19
50 – 54 9 40 40 20 80
55 – 59 17 67 11 22 78
60 – 64 11 67 33 100
1 Käytännön työkokemus + ammattikurssin / -kursseja suorittaneet yhteensä.

Nivala
Vastaajan Vastaajien suorittamat tutkinnot / % ikäryhmästä

Ikä Osuus vastaajista % Käytännön työkokemus Ammattikurssi tai -kursseja Koulu-asteen ammattitutkinto Opistoasteen ammattitutkinto Ammattikorkeakoulu Yliopisto / korkeakoulu Ilman tutkintoa olevien osuus % 1
30 – 39 19 6 16 47 13 9 9 22
40 – 49 27 25 5 48 18 2 2 30
50 – 54 18 27 13 47 10 3 40
55 – 59 14 38 38 24 76
60 – 64 10 50 19 19 12 69
1 Käytännön työkokemus + ammattikurssin / -kursseja suorittaneet yhteensä.

Pyhäjärvi
Vastaajan Vastaajien suorittamat tutkinnot / % ikäryhmästä

Ikä Osuus vastaajista % Käytännön työkokemus Ammattikurssi tai -kursseja Koulu-asteen ammattitutkinto Opistoasteen ammattitutkinto Ammattikorkeakoulu Yliopisto / korkeakoulu Ilman tutkintoa olevien osuus % 1
30 – 39 14 22 22 56 44
40 – 49 32 14 19 53 14 33
50 – 54 17 18 37 27 9 9 55
55 – 59 24 31 31 38 62
60 – 64 6 50 25 25 50
1 Käytännön työkokemus + ammattikurssin / -kursseja suorittaneet yhteensä.

Reisjärvi
Vastaajan Vastaajien suorittamat tutkinnot / % ikäryhmästä

Ikä Osuus vastaajista % Käytännön työkokemus Ammattikurssi tai -kursseja Koulu-asteen ammattitutkinto Opistoasteen ammattitutkinto Ammattikorkeakoulu Yliopisto / korkeakoulu Ilman tutkintoa olevien osuus % 1
30 – 39 29 16 5 53 16 5 5 21
40 – 49 30 35 5 45 10 5 40
50 – 54 18 41 25 17 17 66
55 – 59 8 60 20 20 80
60 – 64 5 33 67 100
1 Käytännön työkokemus + ammattikurssin / -kursseja suorittaneet yhteensä.

Seutukunta
Vastaajan Vastaajien suorittamat tutkinnot / % ikäryhmästä

Ikä Osuus vastaajista % Käytännön työkokemus Ammattikurssi tai -kursseja Koulu-asteen ammattitutkinto Opistoasteen ammattitutkinto Ammattikorkeakoulu Yliopisto / korkeakoulu Ilman tutkintoa olevien osuus % 1
30 – 39 21 14 14 45 14 7 6 28
40 – 49 30 22 10 50 16 1 1 32
50 – 54 17 34 18 34 10 1 3 52
55 – 59 15 44 27 25 2 2 71
60 – 64 8 53 22 14 8 3 75
1 Käytännön työkokemus + ammattikurssin / -kursseja suorittaneet yhteensä.

Loppututkinnon suorittaneilta kysyttiin myös, onko heidän koulutuksensa maatalousalalta? Tulokset olivat seuraavat:
Kyllä / % Ei / % Ei ilmoittanut / %
Haapajärvi 36 38 26
Kärsämäki 52 29 19
Nivala 47 30 23
Pyhäjärvi 54 19 27
Reisjärvi 55 14 31

Tuloksista huomaa heti, että kaikissa ikäryhmissä on varsin paljon vastaajia, jotka eivät ole suorittaneet loppututkintoa miltään kouluasteelta (peruskoulu poislukien). Ikäluokittain tutkintoa suorittamattomien määrä vaihteli noin 20 % aina 100 % asti. Vanhempien ikäluokkien kohdalla tulokset eivät tulleet yllätyksenä. Heillä ei monesti ole ollut mahdollisuutta käydä koulua tai sen käyntiä ei ole katsottu tarpeelliseksi tilanteessa, jossa on jääty viljelemään kotitilaa.

Sen sijaan ikäryhmien 30–39 ja 40–49 kouluttamattomuus on merkillepantavaa. Seutukunnallisestikin näistä ikäluokista on loppututkintoa vailla 28 ja 32 %. Haapajärvellä peräti 55 % vastanneista 30–39-vuotiaista ei ole loppututkintoa miltään kouluasteelta peruskoulun jälkeen.

Erityisesti Pyhäjärven ja Nivalan luvuissa näkyy, että molemmilla paikkakunnilla on ollut ammattioppilaitos jo pitkään. Nivalassa 30–54-vuotiaista lähes puolet ikäryhmästä on suorittanut kouluasteen ammattitutkinnon, Pyhäjärvellä 30–49-vuotiaista yli puolet. Korkeakoulututkintoja on koko seutukunnan alueella sen sijaan vähän. Ikäryhmittäin vain 1–7 % vastaajista on korkeakoulututkinto.

Lisäksi näyttää siltä, että varsin monen vastaajan loppututkinto on joltain muulta alalta kuin luonnonvara- tai maatalousalalta. Mitä nuo muut alat ovat, sitä ei tutkimuksessa selvitetty. Huomattava on myös, että moni vastaaja ei ilmoittanut sitä, onko heidän tutkintonsa maatalousalalta vai ei.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.