Ministeri Liisa Hyssälän esittelemä työpankki on ohjattava palvelemaan myös minkkiturkkijuoppoja sekä lisätuloja haluavia eläkeläisiä – tai kehitettävä rinnakkainen järjestelmä

Ministeri Liisa Hyssälän esittelemä työpankki on ohjattava palvelemaan myös minkkiturkkijuoppoja sekä lisätuloja haluavia eläkeläisiä – tai kehitettävä rinnakkainen järjestelmä

Vajaakuntoisten työllistämiseksi kehitteillä oleva perusturvauudistukseen sisältyvä työpankki voisi laajennettuna järjestelmänä palvella myös ikänsä perusteella eläkkeellä olevia.

Työeläkkeellä oleva voi ottaa itselleen palkkatyötä normaaleilta työmarkkinoilta, mutta oman jaksamisensa ja kestävyytensä jo tuntien säännöllinen sitoutuminen työpaikan ehtoihin saattaa arveluttaa.

Sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän esittelemä vajaakuntoisille tarkoitettu työpankki voisi sopia myös ikänsä perusteella eläkkeellä oleville, jotka vielä haluaisivat tehdä työtä ja hankkia sivuansioita.

Moni työeläkkeellä oleva haluaisi tehdä palkkatyötä oman henkisen hyvinvointinsa takia. Sikäli hän täyttää vajaakuntoisuuden tunnusmerkit.

Moni työeläkkeellä oleva on elämäntarkoituksen katoamisen myötä jo menettänyt sekä henkisen että fyysisen terveytensä. Elämäntarkoitus on ollut työssä ja perheessä, joiden iän mukana jäätyä, elämän on saavuttanut tyhjyys. Ulkopuolisen silmin jo parin eläkevuoden jälkeen saattaa eläkkeellä olevassa nähdä taantumisen merkit.

Alkoholista on tullut useille eläkeläiselle päivien ilo.

Ulkopuolisen silmin on nähty myös, miten kiire minkkiturkissa kulkevalla naisella on ollut päästä maistamaan juuri kaupasta ostamastaan viinipullosta.

Itseaiheutettu dementia on keskiluokkaisten, hyvätuloisten alkoholinkäytön seurauksena syntynyt suomalaisen yhteiskunnan uusi ilmiö (ks. sermones.fi:n artikkeli ”Romanikysymys tarjoaisi Helsingin ja Suomen muiden paikkakuntien minkkiturkkijuopoille ja muille elämäntarkoituksen puutetta poteville mielekkään tehtävän, mission” 20.3.2008).

Työpankin innokkaat eläkeläiset olisivat myös suuri työvoimavara suomalaisessa yhteiskunnassa.

Perusturvauudistuksen tarkoituksena on juuri lisätä työssä olevien ihmisten määrää. Eläkeläisissä heitä olisi tarjolla suuret armeijat.

Osalla työeläkkeellä olevista veroprosentti on kohtuullisen korkea ja myös tätä kautta valtio hyötyisi eläkkeellä olevien työpankista – mitä kaikkea valtio voisi rahoittaakaan noilla tuloilla.

Puuttuu vain järjestelmä, joka avaisi ovet eläkeläisten armeijalle rynnätä töiden ääreen.

Raimo Sailaskin on puhunut vanhustenhoidon yhteydessä haasteesta hoitaa asia sivistyneesti. Työpankki tai sille rinnakkainen järjestelmä olisivat yksi tapa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.