Oululla olisi ihannetilaisuus viedä Shanghain maailmannäyttelyyn oppimisen järjestelyn todellisia innovaatioita – mutta ennen kaikkea Pohjois-Suomeen sekä omille lapsille ja nuorille – koulu- ja oppilaitosyhteisön jäsenten keskinäisen läheisyyden arvioimiseksi tulee olla mittaristo

Oululla olisi ihannetilaisuus viedä Shanghain maailmannäyttelyyn oppimisen järjestelyn todellisia innovaatioita – mutta ennen kaikkea Pohjois-Suomeen sekä omille lapsille ja nuorille – koulu- ja oppilaitosyhteisön jäsenten keskinäisen läheisyyden arvioimiseksi tulee olla mittaristo

Kannettavien tietokoneiden lahjoittaminen opiskelijoille ja tietokoneilla varustettujen opetustilojen esittely vaikuttavat edistyksellisiltä.

Todellisuudessa niiden välityksellä tapahtuva oppiminen saattaa jäädä hyvin mekaaniseksi.

Todellisen tietoyhteiskuntaan kasvattamisen tulisi olla tietoyhteiskunnassa oppimista.

Varsinkin Pohjois-Suomessa ovat jo olemassa hyvät kokemukset etälukio-opiskelusta. Erityistä on, että etälukio-opiskelu on mahdollista oman kotitietokoneen äärellä reaaliajassa kotona. Eri puolilta maailmaa on kokemuksia kotikoulujärjestelmistä.

Sermones.fi on useissa artikkeleissaan kirjoittanut tietoyhteiskunnassa oppimisesta sekä lasten ja nuorten elämäntilanteiden sekä persoonallisuuserojen huomioon ottamisesta oppimisen järjestämisessä. Ks. muun muassa artikkeli ”Oulun Ritaharjun koulukokeilun tulisi olla todellinen oppimisympäristötutkimus” 7.11.2007. Huomaa myös hakusanat tämän artikkelin lopussa!

Lasten erilaiset elämänolosuhteet ja –tilanteet sekä jaksaminen tulisi ottaa huomioon järjestelemällä koulupäivä uudelleen. Kokopäiväkoulu eheyttäisi lasten ja nuorten koulupäivän ja rauhoittaisi heidät tekemään läksynsä jo koulussa oppituntien jälkeen tai niiden ohessa.

Ennen kaikkea koulussa ja peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa tulisi toteutua läheisyyden.

Ennen kuin Oulun suurkoulua alettaisiin edes suunnitella tulisi olla käytettävissä sekä jo käytännössä luotettavaksi todettu mittaristo koulu- ja oppilaitosyhteisöjen jäsenten keskinäisen läheisyyden arvioimiseksi.

Oululla olisi nyt ihannetilaisuus viedä Shanghain maailmannäyttelyyn oppimisen järjestelyiden todellisia innovaatioita.

Innovaatiot – mikäli niiden kehittämiseen löytyisi innovaattoreita – tulisi toteuttaa ennen kaikkea Pohjois-Suomen lasten ja nuorten hyväksi.

Hakusanoja sermones.fi:n artikkeleihin: kokopäiväkoulu, kotikoulujärjestelmä, lukusali lukioon, lukio, kasvatusvastuu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.