Itä-Aasian teemapäivä Raahen lukiossa toukokuussa 2003

Itä-Aasian teemapäivä Raahen lukiossa toukokuussa 2003

Suomen nykyinen hallitus on saanut voimakasta kritiikkiä koskien myös koulutusmäärärahoja. Voimakkaissakaan mielipiteenilmaisuissa ei ole osoitettu muutoksia tai uudistuksia, joita tarjottua suuremmalla rahamäärällä tehtäisiin ja saataisiin aikaan suomalaisen koulutuksen parantamiseksi. Juuri niihin olisi jo pitänyt keskittyä. Oppilaiden ja opiskelijoiden motivaation nostamiseksi ja mielialan kohottamiseksi on olemassa mahdollisuuksia, jotka aina eivät ole rahasta kiinni. Seuraavassa Itä-Aasian teemapäivän esittely Raahen lukiossa toukokuussa 2003

Tämän artikkelin teksti on suora kopio Opetushallituksen tiedotuslehden Spektrin sivulta vuonna 2003 (3/2003). Artikkelin Spektriin on kirjoittanut Valma Kukko, jonka ideoimana ja suunnittelemana Raahen lukiossa keväällä 2003 toteutettiin Itä-Aasian teemapäivä.

Valma Kukko oli Raahen lukiossa uskonnon, psykologian ja filosofian opettaja. Kysymys oli kevääseen sopivasti osunut vieraiden uskontojen kurssi, jonka opettaja jo edellisenä syksynä ideoi koko lukiota koskevaksi yhteiseksi teemapäiväksi. Kuin ihmeenkaupalla esitys tuli opettajainkokouksessa hyväksytyksi, vaikka tietyt vahingoittajat pyrkivät sitä kampeamaan. Valma Kukolle valittiin työryhmä viemään asiaa eteenpäin.

Teemapäivässä olivat Raahen lukion lisäksi mukana OAMK:n Raahen tietotekniikan ja liiketalouden yksikkö, Raahen seutukunnan elinkeinokeskus, Raahen seutukunnan kehittämiskeskus sekä Raahen Työväenopisto.

Raahen lukion järjestelytyöryhmän vetäjänä opettaja Valma Kukko (video).

Ohjelmassa: Taiji -voimistelua (ohjaajana Jari Harju), Kiinan tapakulttuuri (insinööri Lili Zhang), Arvot ja erot suomalaisen ja japanilaisen kulttuurin kohtaamisessa (japanologi Seija Jalagin), Japanin uskonnot (prof. Olavi K. Fält), Japanilaisia lauluja (Raahen nuorisokuoro), Kiinalainen teehetki, Origamin historiaa ja onnenkukkia, Judonäytös, haikurunoutta ja multimediaa.
Näyttelyssä kiinalaista ja japanilaista esineistöä.

Artikkeli on edellisen kerran päivitetty sermones.fi:ssä 9.4.2015.

Tässä linkki kyseiseen päivään toukokuussa 2003 sekä Spektrin teksti lainausmerkeissä:

http://edu.raahe.fi/koulut/lukio/tapahtumat/kiina_japani.html

”Japanin ja Kiinan uskontojen opiskelu Raahen lukiossa huipentui viime toukokuussa järjestettyyn teemapäivään ’Itä-Aasian sivistys ja suomalaiset yrittäjät’.

Kauko-Idän uskontojen sekä yrittäjyyden ympärille ideoitu päivä korosti ihmisen tarvitsevan yleissivistystä ammatissa kuin ammatissa. Yleissivistykseenhän kuuluvat tiedollisten valmiuksien lisäksi eettinen ja esteettinen herkkyys, kehittynyt tunne-elämä sekä havainnoimisen ja kommunikoimisen taidot, kuten opetusministeriön kehittämissuunnitelmassa määritellään.

Verkottuneessa tapahtumassa olivat mukana Raahen lukion lisäksi Raahen seutukunnan elinkeinokeskus, Raahen seutukunnan kehittämiskeskus, Oulun ammattikorkeakoulun Raahen tietotekniikan ja liiketalouden yksikkö sekä Raahen Opisto.

Itä-Aasian sivistys ja suomalaiset yrittäjät-teeman tapahtumapäivässä toteutuivat aktiivinen oppiminen, yrittäjyyskasvatus, yhteys ympäröivään yhteiskuntaan, verkottuminen ja yhteistyö sekä ennen kaikkea yleissivistykseen paneutuminen sivistyneen ihmisen ja ammatinharjoittajan tuntomerkkinä.

Lukion lukuvuoden 2002 – 2003 työsuunnitelmaan otetussa Japanin ja Kiinan päivässä tutustuttiin Itä-Aasian sivistykseen uskontojen sekä tapojen ja arvojen näkökulmista sillä tavalla kuin suomalaiset yrittäjät ne kohtaavat liiketoimissaan ja vuorovaikutuksessa japanilaisten ja kiinalaisten kanssa.

Päivän aloittaneen ohjatun Taiji-voimistelun jälkeen Kiinan tapakulttuurista luennoin Raahesta valmistunut, Helsingissä opintojaan jatkava insinööri Lili Zhang. Japanin uskontoja esitteli Japani-asiantuntija, professori Olavi K.Fält Oulun yliopistosta. Japanilogi Seija Jalagin, myös Oulun yliopistosta luennoi arvoista ja eroista suomalaisten ja japanilaisten kohtaamisessa.

Päivän ajaksi lukion tiloihin oli rakennettu toimintapisteitä, joissa oli japanilaista paperitaiteen eli origamin tekemistä, joogan opiskelua, matkailuvideoita, japanilaista esineistöä ja puvustoa, kukkataidetta, voimailunäytös, maalaustaidetta ja kirjallisuutta. Maalaustaidetta, maisemia, runoutta ja musiikkia oli myös power point-esityksenä koulun televisiossa. Opiskelijoiden kirjoittamaa haikurunoutta oli ripustettu nähtäville. Päivän koululounaana tarjottu itämainen ruoka syötiin puikoilla.

Oulun ammattikorkeakoulun Raahen tietotekniikan ja liiketalouden yksikkö oli aktiivisesti mukana järjestelyissä opiskelijoidensa kansainvälisyysryhmän voimin.

Japanin ja Kiinan päivä oli osa Raahen lukion uskonnon vieraiden uskontojen kurssin opiskelua. Tapahtuman käytännön järjestelyistä vastasi uskonnon, filosofian ja psykologian opettajan Valma Kukon vetämä työryhmä, jossa muina jäseninä olivat kuvaamataitoa, historiaa ja musiikkia opettavat Aki Pulkkanen, Anita Isokääntä ja Kati Mattila. Myös muut opettajat ja erityisesti lukion muu henkilökunta takasivat runsaasti myönteistä palautetta saaneen päivän onnistumisen.

Raahen lukion Japanin ja Kiinan päivän kuvamateriaaliin ja luennoitsijoihin voi tutustua Raahen lukion kotisivulla. ”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.