Raahen ja Limingan välisen valtatien turvallisuusjärjestelyt on saatava syksyn budjettiriiheen

Raahen ja Limingan välisen valtatien turvallisuusjärjestelyt on saatava syksyn budjettiriiheen

Raahen ja Limingan välisen valtatie 8:n turvallisuusjärjestelyjen tulisi olla jo kuluvan syksyn budjettiriihessä. Jos kyseisen tieosuuden turvallisuuden parantaminen ei ole mahdollista normaalin perustienpidon rahoituksen puitteissa, hankkeelle on pyrittävä saamaan erillisrahoitus.

Raahen ja Oulun välinen autoliikenne on vilkasta. Moottoritie Limingasta Ouluun on muuttanut niiltä osin tilannetta, mutta Limingan ja Raahen välinen osuus odottaa kiireellisiä toimenpiteitä.

Tuolla välillä tulisi jo olla ajoreitin levennyksiä ja ohituskaistoja.

Liikennemäärä välillä Revonlahti – Liminka on 4600 ajoneuvoa vuorokaudessa ja välillä Raahe – Revonlahti ajoneuvojen määrä on vuorokaudessa 5200.

Vaikka Raahen kaupungin kohdalla Mettalassa liikennemäärä on korkeampi, liikenteellisesti ajoväylä ei ole niin vaarallinen kuin mitä se on Raahen ja Limingan välillä. Korkeampi turvallisuusaste johtuu alueen nopeusrajoituksista ja liikenteen ohjautumisesta.

Oulun tiepiirin näkökulmasta valtatien 8 edelle kiireellisyysjärjestyksessä kuitenkin menevät parantamiskohteet valtatiellä 4. Näitä ovat välit Oulu – Kemi ja Oulu – Jyväskylä. ”Valtatie 8 on todennäköisesti vasta näiden tiejaksojen jälkeen”, arvioi Oulun tiepiirin tienpidon suunnittelija Matti Keinänen.

”Valtatie 8 ohituskaistojen rakentaminen voisi ajoittua arviolta ensi vuosikymmenelle ja mahdollisesti vasta sen loppupuolelle. Sitä ennen valtatietä 8 voidaan kehittää vain pienin toimenpitein, esimerkiksi yksittäisiä liittymiä parantamalla.”

Raahen ja Oulun väliä autoilevan mielestä tässä vaiheessa liittymiä tärkeämpää olisi kuitenkin liittymien ja risteysten välisten ajovälien turvallisuuden parantaminen.

Kohtaamisonnettomuuksien vähentämiseksi myös valtatiellä 8 olisivat Keinäsen mielestä keskikaiteelliset ohituskaistatiet hyvä ratkaisu. Tien tämän hetkisen käyttäjän mielestä kalliita turvallisuusratkaisuja odottaessa tulisi kiireellisesti jo nyt rakentaa vaatimattomia levennyksiä ohitusmerkintöineen. Ne palvelisivat tyydyttävästi siihen saakka kunnes lopullinen rahoitus perusteellista turvallisuusparannusta varten olisi tiedossa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.