Maabrändiraportti haastaa suomalaisten sanitaatio-osaamisen – Sinä suomalainen, löydä kätesi ja ala rakentaa huusseja maailmalle!

Maabrändiraportti haastaa suomalaisten sanitaatio-osaamisen – Sinä suomalainen, löydä kätesi ja ala rakentaa huusseja maailmalle!

Suomen marraskuussa valmistunut maabrändiraportti huumaa löytämään omat kädet ja tulemaan siksi, mitä on. Puutyötaitoisen tulee ruveta töihin ja näin toteuttaa omaa itseään, omaa olemustaan. Raportin tehtäväksiantoon Suomelle ja jokaiselle suomalaiselle voi sovittaa antiikin filosofi Aristoteleen opetusta: ”Tule siksi, mitä olet!”

Jorma Ollilan johtaman maabrändivaltuuskunnan raportti on rakentunut tarkoituksella tai huomaamatta luterilaisen eetoksen läpäisemälle suomalaisen kulttuurille. Raporttiin on sisällytetty tehtäviä lähes kaikille tahoille ja jokaiselle yksittäiselle suomalaiselle. Tehtäviä, joita suomalaiset jo osaavat tehdä ja osaavat tehdä taitavastikin.

Maabrändin kansainvälisiä tehtäviä tarjoava Drink Finland-ohjelma sisältää maininnan suomalaisten huippua olevasta huussi-kulttuurista. ”Satojen tuhansien huussien maa. Maailma kaipaa parempaa sanitaatiota ja suomalaiset ovat taitavia sitä tarjoamaan”, brändiasiakirja todistaa. ”Ollaanpa mökillä tai kotona, maalla tai kaupungissa, sanitaatioasiat ovat kunnossa”, maabrändiraportti suitsuttaa eikä syyttä.

”Kun on kyse inhimillisistä perustarpeista, aito ratkaisuorientoituneisuus korostuu” brändiraportti vakuuttaa kiitellen myös suomalaista hanateknologiaa. Vettä eikä vesiosaamista ole kaikkialla eikä raportin mukaan vesivessa olekaan kaikissa tapauksissa paras eikä ekologisin ratkaisu maailman sanitaatio-ongelman hoitamiseen.

Useat suomalaiset osaavat tehdä huussin, puukäymälän. Innostakoon brändiraportin kiittelemä huussi-osaaminen Suomen jokaisen pitäjän jokaisen kylän rakentamaan välittömästi yhdestä kolmeen puukäymälää kuljetettavaksi ulkomaille vesiosaamisesta tietämättömien huussikulttuurin ulkopuolella elävien oloihin.

Kuivakäymälöihin eli huusseihin on Suomessa kehitetty monenlaisia ratkaisuja ja tästä on kiittäminen ”suomalaista mökki- ja veneilykulttuuria sekä kansalaisten yleistä tietoisuutta”, maabrändiraportti kiittää ja innostaa suomalaisia tarttumaan kuivakäymälätehtäväänkin.

Mikäli maabrändiraportin tehtäväksianto toteutuisi, jo ensi kesänä Suomessa kuormattaisiin puukäymälöitä rekka-autoihin ja laivojen kontteihin. Eli siitä vain, Sinä suomalainen, löydä kätesi ja ala rakentaa huusseja maailmalle!

Entä jatko?

Sinne vain kuivakäymälöiden kanssa samaan kyytiin pystyttämään maailman hygieniavajaille kyläkulmille huusseja! Muuten käymälälaudat jäävät lahoamaan tai olisivat kohta katon painoina ja muissa tarvepaikoissa. Ei pidä kiirehtiä takaisin Suomen vesivessaan! Sinne vain eväiden kanssa joksikin aikaa asumaan ja elämään sekä opettamaan kompostointia. Käymäläjätteet tulee saattaa muun kompostijätteen kanssa kompostoitumaan puutarhamullaksi ja viljelymaaksi.

Oman kansalaisvaikuttamisen paikka on puutarha- ja viljelyasiantuntijaryhmillä.

Näin huussiprojektista alkanut maabrändivaltuuskunnan antama tehtävä olisi laajentunut laajaksi kansainväliseksi vaikuttamisen paikaksi ja tätä kautta hyvän yhteiskunnan luomiseksi. Toteutuisi myös rauhantyö, jonka brändivaltuuskunta näkee yhdeksi yleensä vesiosaamisen tehtäväksi maailmalla.

Huussiprojektiin sopii tai kuuluu myös kylälehden tekeminen. Huussiprojektin työntekijäthän ovat supisuomalaista talkooväkeä, jota maabrändiraportti ylistää ja kiittää antaen arvoa myös talkookahveille.

Talkoissa on monenlaista tekemistä.

Jo eteläisessä Euroopassa on havaittavissa, ettei kaikkien kaupunkien portaikoissa ole edes rakoa, johon lehdenjakaja pudottaisi aamulehden. Maailman tapahtumat seurataan pelkästään televisiosta. Kylistäkin puuttuvat postilaatikot aamu- ja päivälehdille. Talkooporukka siis printatkoon myös kylälehtiä esikuvaksi paikalliselle medialle ja näin auttakoon paikallisia ihmisiä löytämään tässä asiassa omat kätensä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.