Raahe Seminarium – briljantti verkko

Raahe Seminarium – briljantti verkko

Korkeakoulumaailmassa vallitsee voimakas uusien yhteistyömuotojen etsintä. Vastaavaa etsintää on kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edellyttämässä ammatillisen koulutuksen uudessa järjestelyssä, jossa koulutuspalvelu tulee rakentaa nykyistä suuremmalle väestöpohjalle.

Korkeakoulujen rakenteellisessa kehittämisessä on perimmältään kysymys korkeakoulujen koulutuksen ja tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden parantamisesta. Saman tavoitteen saavuttamiseksi toisen asteen koulutuksessa ei riitä pelkkä paras-uudistuksen väestöpohjaehdon täyttäminen.

Raahessa koulutuksen ja tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen merkitsisi ennakkoluulotonta oman koulutuskonsortion, yhteistyömuodon, etsimistä.

Raahenkin alueen yritykset odottavat ammatilliselta koulutukselta työtehtäviään vastaavaa koulutusta. Lukiokoulutuksen puolella opiskelijat unohtuvat oppilaitokseensa neljäksi viideksi vuodeksi tavoitteen ollessa kahdesta kolmeen vuotta. Suhteet ulkovaltoihin, tällä hetkellä erityisesti Pohjoismaihin ja Venäjälle, edellyttäisivät yhteistoimintaa yleissivistyksen, kielivalintojen ja liiketoimintaosaamisen kesken.

Raahessa on myös yksityistä toisen asteen koulutusta, joka voi taloudellisesti hyvin ja täysin ymmärrettävästi haluaa säilyttää itsenäisyytensä ja riippumattomuutensa. Samoin Raahen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus katsoo resurssiensa tulevan ymmärretyksi väärin, jos kaupunki myy tai luovuttaa sen kuntayhtymälle. Kansainvälisistä korkeakoulujen konsortioiden ja federaatioiden taustaselvityksistä voisi löytyä malleja, jotka tyydyttäisivät myös näitä koulutuksen järjestäjiä Raahessa. Federaation vahvuutena on joustavuus ja alhaaltapäin ohjautuvuus.

Omat yhteistyömuodot tulisi etsiä korkeakoulujen ja niissä harjoitettavan tutkimuksen kanssa. Sähköisen opiskelun mahdollisuuksien tulisi tietotekniikkaan keskittyvässä Raahessa olla huippua. Raahen ja Raahen alueen kärkihankkeiden tietoteollisuuden ja metallialan rinnalle tulisi ehdottomasti ottaa muita kehittämishankkeita. Näiksi tulisi nimetä ainakin käsi- ja taideteollisuusala, maatalous- ja elintarvikeala sekä metsä- ja puuala. Uudet malmiesiintymät voisi liittää taideteollisuuteen. Elinkeinoelämän tulisi siis olla laaja-alaisesti Raahen koulutuskonsortiossa.

Raahen koulutuskonsortio yhteistyömuotona olisi briljantti verkko. Nimeksi sille sopisi Raahe Seminarium. Latinankielen ”seminarium” on suomeksi ”taimitarha”. Yhteistyö- ja liittosuhteita korostaen nimi voisi olla ”Raahe Seminarium Retis”, verkonluonteinen tai verkottunut taimitarha. Latinankielen ”retis” on genetiivi sanasta ”rete”, suomeksi verkko.

(Lausuttaessa sana ”seminarium” paino on toiseksi viimeisellä tavulla ”seminárium”. Sanassa ”retis” paino on ensimmäisellä tavulla ”rétis”.)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.